01. නිහාල් පී. අබේසිංහ. නවීන කෘෂිකර්මයක් කරා යන ස්වර්ණමාලී බාලිකාවෝ.

සිළුමිණ 2000 අප්‍රේල් 9 ඉරිදා

 

02. නිහාල් පී. අබේසිංහ. පස් නැතුව ගස් හදන හයිඩ්‍රොපොනික්ස් තාක්ෂණය

සිළුමිණ 1999 අප්‍රේල් 4 ඉරිදා

 

03. කුළුණුසෙන් යසකේතු. පස් රහිත භෝග වගාව හෙවත් නිර්පාංශු භෝග වගාව

දිවයින 1998 ජූලි 31

 

04. එරන්ජන රත්නායක. පසේ නොව දියේ වැවෙන එළවළු

1998 ජනවාරි 25 ඉරිදා

 

05. ඩබ්. එම්. යූ. වනසිංහ. පස රහිත භෝග වගාවෙන් සරු ඵලදාවක්

 

06. කුළුණුසෙන් යසකේතු. තට්ටු නිවාසවලට වඩාත් ගැළපෙන වගා ක්‍රමය

නවලිය 1999 මැයි 10 සඳුදා

 

07. පාලිත අමරසූරිය. දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයේ නව පිටුවක් සනිටුහන් කළ උමං කුටීරයේ විප්ලවය

විදුසර විද්‍යා සඟරාව 1998 මැයි මස 6 බදාදා

 

08. මහින්ද කුලතුංග. වගා ලොවේ පෙරළියක් කරන පසේ පහස නොලබන වගා ක්‍රමයක්

දිනමිණ 1999 මාර්තු 24 බදාදා

 

09. කුළුණුසෙන් යසකේතු, වසන්ත රංජිත්. විසිත්ත කාමරයේ වුවත් එළවළු වැවිය හැකි හයිඩ්‍රොපොනික්ස් ක්‍රමය ගැන ඔබත් දන්නවාද?

රැජිණ 1999 නොවැම්බර් 19 සිකුරාදා

 

10. ඉවෝන් වන්කියුලන්බර්ග්. නව සියවසයකට වඩාත් ඔබින මළු ක්‍රමයේ භෝග වගාව

රැජිණ 1999 නොවැම්බර් 19 සිකුරාදා

 

11. මාක් ඉන්දික සමරසේකර. බලන් අරුමය නුතන ගොවිකමේ මහිමය.

අරුණ 2003 මාර්තු

 

12. පාලිත අමරසූරිය. උමං කුටීර තුළ වගාව මඩ තවරා නොගෙනම ගොවියා රජ කරවන ක්‍රමයක්

විදුසර 1998 මැයි 06

 

13. උපතිස්ස පෙරේරා. පස් එපා

දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය 1999 අප්‍රේල්

 

14. සිරි වාව්වගේ. දකුණේ ප්‍රථම හරිතාගාර ගොවපොළ

 

15. ආචාර්ය පාලිත වීරක්කොඩි හා මහේෂිණි මාවලගෙදර. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත භෝග වගාව හා එහි මතු දියුණුව

දිවයින 2006 අගෝස්තු 8, 15 හා 22