රෝපණ ද්‍රව්‍ය

විවිධ අාකාරයේ මොරෙයියන්, සිටුවීම සඳහා භාවිතා කල හැකිය.

මොරෙයියන් වර්ගය
ස්වභාවික මල්හට ගැනීමට ගතවන කාලය (මාස) 
1. මුල් මොරෙයියන්
12-14
2. අක්ෂි මොරෙයියන්
16-18
3. නටු මොරෙයියන්
20-22
4. කරඬුව
24 ට වැඩි

බහුල වශයෙන් සිටුවීම සඳහා යොදා ගන්නේ අක්ෂි මොරෙයියන්ය. නටු මොරෙයියන් හා කරඩුව සිටුවීම සඳහා යොදාගන්නේ මුල් හා අක්ෂි මොරෙයියන් ලබාගැනීම අපහසු නම් පමණය. මෙයට අමතරව කඳ කැබලි වලට කපා සිටුවීමෙන්ද පටක රෝපණය මඟින්ද පැළ නිපදවා ගත හැකිය.

මොරෙයියන් නිෂ්පාදනය සඳහා පහසු ක්‍රමයක්

නිරෝගී වගාවකින් අවශ්‍ය තරම් මොරයියන් ලබාගැනීමට අපහසුවීම, නව අන්නාසි වගාවන් ඇති කිරීමේදී පැන නඟින විශාල ගැටළුවකි. මේ සඳහා හොඳින් වැඩුණු පත්‍ර 15ක් පමණ සහිත අන්නාසි ගස්වල පහතින් දක්වා ඇති උපකරණය භාවිතා කර අග්‍රස්ථ අංකුරය ඉවත් කරන්න.


එවිට සති 9-12 කාලයකදී එක් පැළයකින් මොරෙයියන් 4-9 පමණ සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකිය.

මෙම මොරෙයියන් ගලවා ගත් පසු නැවත සති 8-10 දී එවැනිම මොරෙයියන් ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකිවේ.

පැළ අවශ්‍යතාවය

පැළ සිටුවන ක්‍රමය, පරතරය, තනි බෝගයක් හෝ මිශ්‍ර බෝගයක් වශයෙන් වගා කරන්නේද යන කරුණු මත අක්කකරයක් සඳහා අවශ්‍ය පැළ සංඛ්‍යාව තීරණය වේ.

තනි පේලි ක්‍රමය :

පේලි අතර පරතරය මීටර් 2කි.

පේලි තුළ පැළ අතර පරතරය
අක්කරයකට (ව.මීටර් 4000) අවශ්‍ය පැළ සංඛ්‍යාව
වගාව ආර්ථීක වශයෙන් පවත්වා ගතහැකි කාලය (අවුරුදු)
සෙ.මී. 30
6500
6
සෙ.මී. 40
5000
7
සෙ.මී. 50
4000
8


දෙපේලි ක්‍රමය : දෙපේලියේ ඇති පේලි දෙක අතර පරතරය සෙ.මී. 60කි.

පේලි තුළ පැළ අතර පරතරය
දෙපේලි යුගලයක් අතර පරතරය
අක්කරයකට (වර්ග මීටර් 4000) අවශ්‍ය පැළ සංඛ්‍යාව
වගාව ආර්ථික වශයෙන් පවත්වා ගත හැකි කාලය (අවුරුදු)
සෙ.මී. 30
මී. 01
16500
4
සෙ.මී. 40
මී. 1.25
14000
5
සෙ.මී. 50
මී. 01
10000
6
සෙ.මී. 50
මී. 1.50
7600
7

හැම විටම වැඩි පැළ සංඛ්‍යාවක් සිටුවිය හැකි පරතරයක් යොදාගැනීම වඩා යෝග්‍ය වේ. එවිට පළමු අස්වැන්නේ පටන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විශාලත්වයක් ඇති ගෙඩි වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැකිය.

මොරෙයියන් සඳහා පූර්ව ප්‍රතිකාර

සිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන මොරෙයියන් මඟින් නව වගාව වෙත බෝවීමට ඉඩ ඇති පිටි මකුණා ද, දිලීර රෝගද මුල් අවස්ථාවේදීම පාලනය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. මේ සඳහා පැළ සිටුවීමට පෙර මොරෙයියන් හට පහත සඳහන් ආකාරයට ප්‍රතිකාර කළ යුතු වේ.

පළමුව මොරෙයියන්ගේ පහළින්ම ඇති ශල්ක පත්‍ර 3-4 පමණ ඉවත් කරන්න.

මෙම මොරෙයියන් ප්‍රථමයෙන් කෘමිනාශක ද්‍රවණයක ගිල්වා ගන්න.

මේ සඳහා ප්‍රොෆෙනොපොස්, ලීටරයකට ග්‍රෑම් 500 සාන්ද්‍ර තෛලෝදය හෝ ප්‍රොතියොපොස් ලීටරයකට ග්‍රෑම් 500 සාන්ද්‍ර තෛලෝදයෙන් මිලි ලීටර් 300 ජලය ලීටර් 100 මිශ්‍රකර සාදාගත් ද්‍රවණයෙහි විනාඩි 05 ක පමණ ගිල්වා තබන්න.

දිනකට පසුව මෙම මොරෙයියන් දිලීර නාශක ද්‍රවණයක ගිල්විය යුතුයි. මේ සඳහා මැන්කොසෙබ් 64%+ මෙටලැක්සිල් 8% ‍තෙත් කල හැකි කුඩු (රි‍ඩොමිල්) ග්‍රෑම් 200, ජලය ලීටර් 100 මිශ්‍රකර ගත් දියරයෙහි විනාඩි 05 පමණ වේලාවක් ගිල්වා තබන්න.

සිටුවීමට පෙර කෘමිනාශක හා දිලීර නාශක යන දෙවර්ගයෙහිම පැළ ගිල්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් කටයුත්තක් ලෙස සලකන්න.

නමුත් කිසිම අවස්ථාවක දිලීර හා කෘමිනාශක කලවම් කර භාවිතා නොකරන්න.

මෙලෙස පුර්ව ප්‍රතිකාර කරගත් පැළ, පත්‍ර පහලට සිටින සේ දින 2-3 සෙවන සහිත ස්ථානයක අසුරා තබා සිටුවීමට ගන්න.

ක්ෂේත්‍රය සැකසීම

වෙනත් භෝගයකට මෙන් මුලික බිම් සැකසීම මඟින් පස පෙරළන්න.

සෙ.මී. 20 ගඹුර හා සෙ.මී. 20 පළල කානු සකසන්න. බෑවුම් සහිත ඉඩමක නම් කානු දැමිය යුත්තේ සමෝච්ච ක්‍රමයටය. ඉවත් කරන පස්, බෑවුම ඇති දිසාවේ කුඩා වැටියක් සෑදෙන ආකාරයට සකස් කරන්න. තැනිතලා ඉඩමක නම් නැගෙනහිර - බටහිර දිසා‍ව ඔස්සේ කානු කැපීම වඩා සුදුසුය.

පැළ සිටුවීම

සකස් කර ගත් කානු දිගේ මොරෙයියන් කෙලින් සිටින පරිදි වැටියට හේත්තු කරන්න. වැටියට විරුද්ධ පැත්තෙන් පස් සූරාගෙන මොරෙයියන් පාදස්ථ කොටසින් සෙ.මී. 10-15 පමණ වෑස්සෙන සේ යොදන්න. තනි බෝගයක් හෝ අතුරු භෝගයක් ලෙස අන්නාසි වගා කල හැකිය.

තනි භෝගයක් ලෙස

තනි වගාවකින් උපරිම අස්වැන්නක් ලබාගැනීම සඳහා සිටුවීමේ පරතරය වෙනස් කර පැළ ගහණය වැඩිකර ගත හැකිය. අක්කරයකට පැළ 21000 (හෙක්ටයාරයකට පැළ 53000) දක්වා වැඩි කරගැනීමෙන්, ගෙඩිවල විශාලත්වය කෙරෙහි පැළ සංඛ්‍යාව අහිතකර අන්දමින් බල නොපාන බව සොයාගෙන තිබේ.

තනි පේලි හා දෙපේලි ක්‍රමයට වගාව සිටුවිය හැකිය.

අතුරු බෝගයක් ලෙස

පොල් හා රබර් වගා කර ඇති ඉඩම්වල අතුරු බෝගයක් ලෙසද අන්නාසි වගා කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. මෙයට අමතරව කෙසෙල්, පැපොල් සහ වෙනත් අපනයන කෘෂිකර්ම බෝග සමඟ මිශ්‍ර බෝගයක් ලෙස ද වගා කල හැකිය.

අන්නාසි හා පැපොල් යන බෝග දෙක සඳහාම ෆයිටොප්තරා වි‍ශේෂයට අයත් දිලීරයක් නිසා පාදස්ථ කුණුවීමේ රෝගය වැළඳිය හැකිය. එනිසා මෙම බෝග දෙක එකම ඉඩමෙහි විශාල වශයෙන් වගා කිරීමේ දී මෙම අවදානම පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වේ.

රබර් වගාවක පළමු අවුරුදු 03 දක්වා කාලය තුළ සාර්ථකව අන්නාසි වගා කල හැකිය. පොල් වගාවක නම් වගාවේ වයස අවුරුදු 05 දක්වා සහ අවුරුදු 20ක් ගතවු පසුව පමණක් අතුරු බෝගයක් ලෙස අන්නාසි වගා කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

පොල් සමඟ වගා කරන විට පොල් ගසේ පාදස්ථයේ සිට මීටර් 2ක් ඈතින් පමණක් අන්නාසි වගා කල යුතුය.

පැළ සංඛ්‍යාව වැඩි කරගැනීම සඳහා පොල් අල්ලියක් තුළ සිටුවන අන්නාසි පැල පේලි ගණන වැඩි කරගත යුතුවේ.

පොල් වගාව යටතේ අන්නාසි වගාකිරීම

හෙක්ටයාරයකට අවශ්‍ය පැළ ගණන

‍පේලි තුළ පරතරය (‍සෙ.මී.) තනි පේලි දෙකේ ක්‍රමය තනි පේලි තුනේ ක්‍රමය තනි පේලි දෙකේ සහ දෙපේලි එකක ක්‍රමය
30 9360 13104 16848
45 6240 8736 11232
60 4680 6552 8424

 

 

පොහොර යෙදීම

යුරියා, රොක් පොස්පේට් හා මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් භාවිතා කර සාදාගන්නා එන්.පී.කේ. 11-7-31 මිශ්‍රණය අන්නාසි සඳහා නිර්දේශ කරනු ලැබේ. මෙම මිශ්‍රණයෙන් කි.ග්‍රෑ.100 සාදාගැනීම සඳහා

යුරියා කි.ග්‍රෑ. 24
රොක් පොස්පේට් කි.ග්‍රෑ. 25
මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ. 51
අවශ්‍ය වේ.

අන්නාසි සඳහා මුලික පොහොර යෙදීමක් සිදු නොකෙරේ.

සිටුවා මාස 01 න් පසු

ඉහත මිශ්‍රණයෙන් එක් පැළයකට ග්‍රෑම් 28 බැඟින් යොදන්න. (කි.ග්‍රෑමයක් පැළ 30-35කට සෑහේ.) ඉන්පසු සෑම මාස 3-4 වරක් බැඟින් ඉහත ප්‍රමාණයටම පොහොර යොදන්න.

පොහොර යෙදීම පසෙහි හොඳින් තෙතමනය පවතින විට සිදු කරන්න.

පළමු වරට පොහොර යොදන විට පැළ ආසන්නයේ ප‍සට යොදන්න. ඉන්පසු ගසෙහි පහළින් ඇති පත්‍ර අතරට පොහොර යොදන්න. පොහොර පසෙහි ගොබයට වැටීමට ඉඩ නොදෙන්න. හෝමෝන භාවිතා කර කෘතීමව මල් හටගැන්වීම ව‍ඩා සාර්ථකව උත්තේජනය කරගැනීම සඳහා හෝමෝනය යෙදීමට බලාපොරොත්තු වන දිනට කලින් මාසයක පමණ කාල සීමාවක් තුලදී වගාවට රසායනික පොහොර නොයොදන්න.

ක්‍රමවත්ව පොහොර යොදා ඇති වගාවක වර්ධනය දුර්වල වී තිබීම හෝ පත්‍ර වල වර්ණය අසාමාන්‍ය පරිදී වෙනස්වී හෝ තිබේනම් බොහෝ විට අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු දියර පොහොරක් යෙදීමෙන් වගාව වගාව යාථා තත්ත්වයට පත් කරගත හැකිය. දියර පොහොර යෙදීම ඵල හට ගැනීමෙන් පසුව වුවද කල හැකිය.

ජල සම්පාදනය

පසෙහි තෙතමනය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා සෙ.මී. 20-30 පමණ ඝණකමට කොහුබත් හෝ වෙනත් සුදුසු වසුනක් පැළ පේලි අතරට යෙදිය හැකිය.

වියළි කලයේදී මසකට වාර 4-6 ජලය සැපයුම මඟින් සතුටුදායක අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි බව සොයාගෙන තිබේ.

වල් මර්ධනය

සුළු පරිමාණයේ අන්නාසි වගාවන්හි උදලු ගෑම මඟින් බහුල වශයෙන් වල් මර්ධනය කරනු ලැබේ. මෙහිදී අන්නාසි කොළ වලට හානි සිදුවීම හැකිතාක් දුරට අඩු කර ගැනීමට වග බලා ගන්න.

වල් මර්ධනය සඳහා රසායනික වල් නාශකද සාර්ථකව භාවිතා කල හැකිය.

ඩයියුරෝන් 80% තෙත් කළ හැකි කුඩු කි. ග්‍රෑ.2 ජලය ලීටර් 180-200 මිශ්‍ර කරන්න.

මෙය සිටුවා මාසයක් පමණ වු වගාවන්හි ඇති වල් පැළ සඳහා යොදන්න. එවිට මාස 03 පමණ කාලයක් සාර්ථකව වල් පැළෑටි පාලනය කරගත හැකිය.

ඉන්පසුව වල් පැළෑටි බහුලව ඇති ස්ථානවලට පමණක් මෙම වල් නාශකය නැවත යෙදීම ප්‍රමාණවත් වේ. නිර්දේශිත සාන්ද්‍රණයට මෙම වල් නාශකය යෙදීමෙන් අන්නාසි වගාවට කිසිදු හානියක් සිදු නොවේ.

කොහුබත් යෙදීම

වගාව සඳහා පළමු වරට පොහොර යොදා අවසන් වු පේලි අතර සෙ.මී. 20-30 ඝනකමට කොහුබත් යොදනු ලැබේ. වැඩි වශයෙන් අන්නාසි වගා කරනු ලබන ගම්පහ, කුරුණෑගල හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයන්හි මෙය බහුල වශයෙන් සිදු කරනු ලැබේ. පිටි මකුණාගේ හානිය නොමැති වගාවන් සඳහා පමණක් කොහුබත් යෙදීම සුදුසුය. කොහුබත් යෙදීම මඟින් තෙතමනය ආරක්ෂා වේ. වල් පැළෑටි පාලනය කර ගැනීමද පහසු වේ. ‍

මල් හට ගැනීම

බහුල වශයෙන් අන්නාසි වගා කරනු ලබන ගම්පහ වැනි ප්‍රදේශවල වගාවන්හි මල් හට ගැනීම ස්වාභාවික ලෙස සිදුවන්නේ ජනවාරි, පෙබරවාරි මාසවලදීය. මෙවිට මැයි-ජූනි මාසවල දී අස්වනු නෙලා ගත හැකිය. සැප්තැම්බර් මස දී ද සමහර ප්‍රදේශයන්හි මල් හට ගනී. මෙම වගාවන්හි අස්වනු නෙලීම දෙසැම්බර් - ජනවාරි මාසවල සිදු කළ හැකිය.

ස්වාභාවිකව මල් හට ගත් වගාවන්හි අස්වනු එකම කාලයක් තුළදී වෙළඳපොල වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. එමනිසා මෙම කාලයන්හිදී මිල විශාල වශයෙන් පහත වැටේ.

කෘතීමව මල් හට ගැනීම

අවාරයේ දී අන්නාසි අස්වැන්න ලබා ලත හැකි වන පරිදි විවිධ හෝමෝන වර්ග අඩංගු රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කල හැකිය. මෙමගින් අවාරයේ දී ලබා ගත හැකි වන ගෙඩි වැඩි මුදලකට අලෙවි කර ගැනීමට පිළිවන.

කැල්සියම් කාබයිඩ්, ඇල්ෆා නැප්තලින් ඇස්ටික් අම්ලය සහ එතිෆෝන් යන රසායනික ද්‍රව්‍ය මේ සඳහා යොදා ගනු ලැබේ.

මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙදීමට වඩා සුදුසුම අවස්ථාව වන්නේ ගසක පත්‍ර 30 - 40 පමණ ඇති විටදීය.

අප රටේ බහුල වශයෙන් භාවිතා කරන රසායනික ද්‍රව්‍යය කැල්සියම් කාබයිඩ් වේ. මෙය පහසුවෙන් මිලදී ගත හැකිය.

සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා මිලදී ගත යුත්තේ කුඩු බවට පත් වී නැති, තද කැට ආකාරයට පවතින කැල්සියම් කාබයිඩ් පමණකි. මෙම රසායනික ද්‍රව්‍යය යෙදීම වඩා සුදුසු වන්නේ " කිව්" වර්ගයේ අන්නාසි සඳහාය.

කාබයිට් යෙදීමේ ක්‍රම

(i) කුඩු වශයෙන් යෙදීම -

කැට ආකාරයට මිල දී ගත් කැල්සියම් කාබයිඩ් සියුම්ව කුඩු කර ගන්න. මෙම කුඩු වලින් ග්‍රෑම්. 2 - 5 ප්‍රමාණය බැගින් ගසේ ගොබයට දමන්න.

මෙය කල යුත්තේ ගොබය තුල තෙතමනය පවතින විටදීය.

එනිසා වර්ෂාවකින් පසු උදය කාලයේදී කුඩු යොදන්න.

වර්ෂාව නොමැති නම් සවස කුඩු යෙදීම වඩා සුදුදුය. එවිට රාත්‍රියේ ඇති වන පිණි මගින් කැල්සියම් කාබයිඩ් ක්‍රියාකාරී බවට පත් වේ. කැල්සියම් කාබයිඩ් ජලය සමඟ ගැටීමෙන් පසු ක්‍රියාකාරී වී මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කිරීමට බලපාන ඇසිටලින් වායුව නිපදවයි.

එනිසා අධික වියළි කාලයන්හි නම් කැල්සියම්, කාබයිට් කුඩු යෙදීමෙන් පසුව ස්ප්‍රේයර් යන්ත්‍රයක් මගින් ගොබයට ජලය ඉසින්න.

(ii) දියකර යෙදීම

කැල්සියම් කාබයිට් කිලෝ.ග්‍රෑම් 1/2 ජලය ලීටර් 18 මිශ්‍ර කර ගන්න. එම මිශ්‍රණය හොඳින් කලතා එයින් අඬු කෝප්ප 3/4 පමණ බැඟින් සුදුසු අවස්ථාවේ ඇති සෑම අන්නාසි පැළයකම ගොබය තුලට වත් කරන්න.

සාමාන්‍යයෙන් මෙම මිශ්‍රණය බැරලයක් වනි බඳුනක සාදා ගනු ලැබේ. එවිට රසායනික ද්‍රව්‍යයෙන් නිපදවන ඇසිටලින් වායුව, විශාල වශයෙන් එම අවස්ථාවේදීම බැරලයෙන් ඉවත් වේ. එනිසා ගොබයට යෙදූ පසු එහිදී ක්‍රියාකාරී වීමට ඉතිරි වන්නේ අඩු වායු ප්‍රමාණයකි. එබැවින් මෙම ද්‍රාවණය යොදා කෘතීමව හට ගන්නා ගතහැකි මල් ප්‍රමාණය ද අඩු වේ.

‍ඇල්ෆා නැප්තලින් ඇසිටික් අම්ලය සහ එතිෆෝන් යන රසායනික ද්‍රව්‍යයන් ද නිෂ්පාදකයන්ගේ නිර්දේශයට අනුව සුදුසු අවස්ථාවන්හිදී යෙදීමෙන් වගාවේ ඒකාකාරීව මල් හට ගන්වා ගත හැකිය. මෙම මල් උත්තේජක දියර වර්ග භාවිතය කැල්සියම් කාබයිට් යෙදීමට වඩා පහසුය. සාර්ථකත්වයෙන් වැඩිය.

මෙම රසායනික ද්‍රව්‍යයන් ක්‍රමවත්ව භාවිතා කල විට 90 - 99% දක්වා ප්‍රමාණයකින් වගාවේ ඒකාකාරීව කෘතීමව මල් හටගන්වා ගත හැකිය.

ගෙඩි විශාල කර ගැනීම

ඇල්ෆා නැප්තලීන් ඇසිටික් අම්ලය අඩංගු රසායනික සංයෝගයක් හෝ එතිෆෝන්, නිර්දේශ පරිදි ජලයේ මිශ්‍ර කර සාදා ගත් ද්‍රාවණයේ ලීටරයකට යූරියා ග්‍රෑම් 2 බැඟින් දියකර මල් පිපීමෙන් මසකට පසු ලපටි ගෙඩි වලට ඉසීමෙන් ගෙඩි වල ප්‍රමාණය විශාල කර ගත හැකි බව සමහර අන්නාසි වගා කරුවන්ගේ මතයයි.

කෙසේ වුවද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මේ පිළිබඳ තවදුරටත් පර්යේෂණ කටයුතු කර ගෙන යනු ලැබේ.

ගෙඩිවල පැහැය වැඩි කර ගැනීම

නෙලා ගත් අන්නාසි ගෙඩි වලට එතිෆෝන් යෙදීමෙන් ඒකාකාරී පැහැයක් ලබා ගත හැකිය.

මල් උත්තේජනය කිරීමට යොදා ගන්නා සියළුම රසායනික ද්‍රව්‍යයන් නියමිත නිර්දේශයට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් භාවිතා නොකරන්න. නිර්දේශයට වඩා අඩුවෙන් භාවිතා කල විට මල් හට ගැනීම සාර්ථකව සිදු නොවේ. වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් යෙදූ විට ගෙඩි වල හැඩය අක්‍රමවත් වේ. කරඬුව විකෘති වී වැඩේ. නටුව පැලීම, ඇඹරීයාම හෝ අසාමාන්‍යව දික් වීම සිදුවේ.

නටු මොරෙයියන් ඉවත් කිරීම

ගෙඩි වල නටු මොරෙයියන් දුටු විගස ඉවත් කරන්න. මෙමගින් ගෙඩියේ ප්‍රමාණය විශාල කර ගත හැකිය. කරුවක් සහිත ලීයකින් ගෙඩියට හානි නොවන පරිදි නටු මොරෙයියන් පහළට තද කල විට ගැලවී යයි.