අස්වැන්න නෙලීම හා සැකසීම

නිසි පරිදි පැසී ඇති ගෙඩි පමණක් නෙලා ගන්න. ගෙඩියේ පිට පොත්තේ ඇති ''ඇස්'' හොඳින් පළල් වී සම්පූර්ණ වූ ගෙඩි පැසුන ගෙඩි වශයෙන් සැලකේ. ගෙඩියෙන් 25% -50% ප්‍රමාණයක පිටපොත්තෙහි වර්ණය කහ පැහැයට හැරී ඇති විට නෙලීම සඳහා යෝග්‍ය වේ.

නොපැසුන ගෙඩි අධික ඇඹුල් රසකින් යුක්තය. වැඩිපුර ඉදී ඇති ගෙඩිවල අමිහිරි පැණි රසක් පවති.

අස්වනු නෙලීම උදය කාලයේදී සිදු කරන්න. නටුවේ දිග 4''- 6'' සහිතව කරඬුවද සමග පැසුන ගෙඩි නෙලා ගන්න.

නිරි වගාව නඩත්තු කිරීම

පළමු අස්වැන්න නෙලා ගත් පසුව ගසෙහි පහළින්ම හොඳින් වැඩී ඇති මොරෙයියන් දෙදෙනෙකු පමණක් ඉතිරි කරන්න. සෙසු මොරෙයියන් ලී කරුවක ආධාරයෙන් ඉවත් කරන්න.

අස්වැන්න ගබඩා කිරීම හා ප්‍රවාහනය

නෙලා ගත් ගෙඩි නොතැලෙන සේ සෙවණ ඇති ස්ථානයක නටුව ඉහලට සිටින පරිදි අසුරන්න. වර්ෂාවෙන් හා දැඩි හිරු රැසින් ගෙඩි ආරක්ෂා කර ගත යුතුය. ගෙඩියේ පෙනුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා නටුවට සම්බන්ධ වී ඇති දිගු පත්‍රද ඉවත් කරන්න.

ප්‍රවාහනයට සුදුසු වන්නේ මද වශයෙන් ඉදී ඇති ගෙඩි වේ. ප්‍රවාහනයේදී වාහනයේ පතුලට හා පැතිවලට යම් අතුරනුවක් යොදන්න. එවිට ගෙඩි තැලීම හා තුවාලවීම අඩුකර ගත හැකිය. වාහනයේ ගෙඩි ඇසිරීම කරන විට කරඬුවට කරඬුවක් ස්පර්ශ වන සේ අසුරන්න.

නෙළාගත් ගෙඩි සති 2 පමණ සාර්ථකව තබාගත හැකිය.

අපනයනය සඳහා ගෙඩි සකසා ගැනීම

ජනප්‍රිය වර්ග

එක්සත් රාජධානිය ඇතුළු යුරෝපීය වෙළඳපොලෙහි වැඩි ජනප්‍රියතාවක් පවතින්නේ කිවි වර්ගය අයත්වන ස්මූත් කේන් ආකාරයේ අන්නාසිවලටය.

හැඩය

තරමක් සිලින්ඩරාකාර විය යුතුය.

වර්ණය

විදේශීය වෙලඳපොලෙහි අලෙවියට ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී ගෙඩිවල පැහැය තද කහ හෝ ලෝහමය තැඹිලි පැහැයක් ගෙන තිබිය යුතුය. එකී රට තුල බෙදා හැරීමට ගතවන කාලය තුලදී ගෙඩිය සම්පූර්ණයෙන් පැහැගැන්වීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදි ගෙඩියෙන් 2/3 ප්‍රමාණයක් කහ පැහැ වී තිබෙන අවස්ථාවේදී එම රට කරා ගෙඩි ලගා විය යුතුය. කරඬුව තද කොළ පැහැයෙන් පැවතිය යුතුය.

රසය

හොඳින් පැණි රස විය යුතුය. මදයෙහි වැඩි කෙඳි ප්‍රමාණයක් නොතිබිය යුතුය. එසේම එහි තරමක තද බවක් ද පැවතිය යුතුය.

නෙලාගත් ගෙඩියේ සෙ.මී. 2 පමණ දිගට සිටින සේ නටුව ඉතිරි කර තනි හරස් කැපුමක් මඟින් සෙසු නටු කොටස ඉවත් කරන්න. නටුවේ කැපුම ආනතව සිටින සේ සිදුකල හොත් ගෙඩි ඇසිරීමේදී තුවාල සිදුවිය හැකිය. ඉන්පසු හැකි ඉක්මනින් නටුව හා ගෙඩියේ පාදස්ථයේ කොටස 0.1% බෙනොමිල් ද්‍රා‍වණයක ගිල්වා ගන්න.

ශ්‍රේණි කිරීම

අපනයනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන විට බර අනුව ගෙඩි ශ්‍රේණි කල යුතුය. යුරෝපීය වෙළඳ‍පොල සඳහා ඉදිරිපත් කරන විට ශ්‍රේණි කල යුත්තේ පහත සඳහන් ආකාරයට වේ.

ඒ ශ්‍රේණිය - කි.ග්‍රෑ. 1.5 ට වඩා වැඩි, මෙය සඳහා ඇති ඉල්ලුම අධිකය. වැඩි මිලක් ලැබේ.

බී ශ්‍රේණිය - කි.ග්‍රෑ. 1.1 - 1.5 දක්වා

සී ශ්‍රේණිය කි.ග්‍රෑ. 0.9 - 1.1 දක්වා

ඩී ශ්‍රේණිය කි.ග්‍රෑ. 0.9 ට අඩු - මෙවැනි ගෙඩි සඳහා ඇත්තේ ඉතා අඩු ඉල්ලුමකි.

ගෙඩි ඇසිරීම

රැළි සහිත කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටිවල ගෙඩි 6 බැඟින් අසුරා අපනයනය කරනු ලැබේ. වාතාශ්‍රය ලැබීම සඳහා පෙට්ටිය ස්ථාන කිහිපයකින් සිදුරු කල යුතුය. ගෙඩි එකිනෙක ස්පර්ශවීම වළකා ගැනීම සඳහා කාඩ්බෝඩ් තීරු යොදාගනු ලැබේ.