සුදුසු ප්‍රභේද

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාණිජ මට්ටමින් වගා කරනු ලබන ප්‍රභේද කිහිපයකි.

කාඩිනල්

ගෙඩි රතු පාටට හුරු දම් පැහැයක් ගනී. ඉදුණු ගෙඩි වල පොත්ත තුනීය. හොඳින් ඉදුණු ගෙඩි වල මනා පැණි රසයක් තිබේ. ප්‍රසන්න සුවඳක් ඇත. පොකුරේ ගෙඩි ලිහිල්ව පිහිටා තිබේ. එසේම මිදි පොකුරක ඇති ගෙඩි එකවරම ඉදේ.

අළුත් පලතුරක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. කප්පාදු කර මාස 2 1/2 ක් පමණ ගත වූ පසු අස්වැන්න නෙලා ගත හැකිය.

ඊශ්‍රායල් බ්ලූ

ඉදුණු ගෙඩ් තද දම් පාටට හුරු නිල් පැහැතිය. පොකුරු වල ගෙඩ් තදින් ඇහිරී ඇති අතර, තරමක් දුරට එකවර ගෙඩි ඉදිම සිදු නොවේ. එසේ වුවද පොකුරේ සියලුම ගෙඩි ඉදුණ පසුව අස්වනු නෙලා ගත හැක.

ගෙඩි වල පොත්ත කාඩිනල් ප්‍රභේදයට වඩා ඝණකමය. එසේම මෙම ප්‍රභේදයේ ඉදුණු ගෙඩි කාඩිනල්වල තරම් පැණිරස නැත. ඉදුණු ගෙඩි වල තරමක කහට රසයක්ද පවතී. මෙම ප්‍රභේදයේ ගෙඩි වල කාඩිනල් ප්‍රභේදයට වඩා වැඩි බීජ සංඛ්‍යාවක් දක්නට ලැබේ. අළුත් පළතුරක් ලෙස ආහාරයට ගන්නා ප්‍රභේදයකි. කප්පාදු කර මාස තුනක් පමණ ගත වූ පසු අස්වැන්න නෙලා ගත හැකිය.

බ්ලැක් මස්කට්

ඉදුණු ගෙඩි තද දම් පාටට හුරු කළු පාටය. මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ විශාලත්වයක් හා ප්‍රසන්න සවඳක් ඇත. ගෙඩියක බීජ 1-2 ක් පමණ පවතී. පොත්ත තුනීය. මදය තරමක් ඝණකමය. පොකුරේ ගෙඩි තරමක් ලිහිල්ව පිහිටා ඇත. ගෙඩි එකවර ඉදේ. ඒ සඳහා මාස තුනක් පමණ ගත වේ. අළුත් පළතුරක් ලෙස මෙන්ම වයින් නිපදවීම සඳහාද යොදාගත හැකි ප්‍රභේදයකි.

වැඩි දියුණු කළ ඉසබෙලා


මෙම ප්‍රභේදයේ ගෙඩි ඊශ්‍රායල් බ්ලූ ප්‍රභේදයට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය. පොකුරේ ගෙඩි එකවර ඉදීමක් සිදු නොවේ. පොකුරේ ගෙඩි සියල්ලම ඉදෙන තෙක් නෙලීම ප්‍රමාද කළ යුතුයි. මදය පොත්තෙන් පහසුවෙන් වෙන් නොවේ. ඉදුණු ගෙඩිවල පවා තරමක ඇඹුල් ස්වාභාවයක් පවතී. ඉදුණු ගෙඩි දම් පාටය. බීජ සහිතය. ගෙඩි ඉදීමට මාස තුනක පමණ කාලයක් ගත වේ.

මෙම ප්‍රභේදයට යටි පුස් රෝගයට බොහෝ සෙයින් ප්‍රතිරෝධීය. එනිසා තෙත් කලාපයේ වුවද වගා කළ හැකිය.

කෙසේ වුවද, වියළි කලාපයේ වාණිජ මට්ටමින් වගා කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රභේදය නිර්දේශ කරනු නොලැබේ. වර්ෂයේ ඕනෑම කාලයකදී කප්පාදු කිරීමෙන් මල් හට ගැනේ. රතු වයින් සෑදීම සඳහා ද මෙම ප්‍රභේදය යොදාගත හැක.

සෙමිලෝන්

ගෙඩි ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය. ඉදීගෙන එන විට ලා කොළ පාටට හුරු කහ පැහැයට හැරේ. පොකුරේ ගෙඩි තදින් ඇහිරී ඇත. ගෙඩි ඉදීම එකවර සිදු ‍නොවේ. ඉදුණු ගෙඩි වල පවා තරමක ඇඹුල් රසයක් පවතී. සුදු වයින් නිපදවීම සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රභේදයකි. කප්පාදු කර මාස 3 කින් අස්වැන්න නෙලා ගත හැක.

තොම්සන් සීඩ්ලස්

මෙම වර්ගය නැවුම් පලතුරක් ලෙස පමණක් නොව වියළි මිදි නිපදවීම සඳහාද බහුල වශයෙන් යොදා ගැනේ. ඉතා පැණි රස ඉදුණු ගෙඩි කොළ පැහැයට හුරු රන්වන් කහ පැහැයක් ගනී. ඒවයේ බීජ නැත. මල් හටගෙන අස්වැන්න නෙලා ගැනීමට මාස 3ක් පමණ ගත වේ. හෝර්මෝන භාවිතා කර හෝ ගෙඩි අතින් තුනී කර හෝ ගෙඩි වල විශාලත්වය වැඩි කර ගත හැකිය. හොඳින් ඉදුණු ගෙඩි ඉතා පහසුවෙන් නටුවෙන් ගැලවී වැටේ.

මස්කටි එම්.අයි.

 

ඉදුණු ගෙඩි තද දම් පාටය. මිදි පොකුරේ නටුව ඉතා කෙටි නිසා නෙලීමේදී වැලට හා ගෙඩි වලට හානි ‍නොවීමට විශේෂයෙන් වග බලා ගත යුතුය. ගෙඩියේ මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයෙන් යුක්තය. පොකුර කේතු ආකාර හැඩයකින් යුතුය.

මෙම වර්ගයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ කප්පාදු කළ යුතු වඩා සුදුසු අවස්ථාවේ මද වෙනස්කමක් සිදු වුවද එය මල් හා ගෙඩි හට ගැනීම කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් ඇති නොකිරීමයි. කප්පාදුවෙන් පසු මාස 3 කදී පමණ අස්වනු නෙලා ගත හැකිය. මෙය අළුත් පරතුරක් ලෙස මෙන්ම අතු වයින් නිපදවීම සඳහාද සුදුසු වර්ගයකි.

මෙය , මස්කට් හැම්බර්ග්, ප්‍රභේදයේ තේරීමක් ලෙස දියුණු කළ ප්‍රභේදයකි. කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත‍මේන්තුව මඟින් 1999 වසරේදී වගාව සඳහා නිර්දේශ කර තිබේ.

ෆ්රේන්ච් එම්.අයි.

සුදු වයින් නිපදවීම සඳහා සුදුසු ප්‍රභේදයකි. කොළ පැහැති ගෙඩි ප්‍රමාණයෙන් තරමක් කුඩාය. පොකුරේ ගෙඩි තදින් ඇසිරී ඇත. ඉදුණ ගෙඩි ලා කහ කොළ පාටය. පොකුරේ ගෙඩි ඉදීම ඒකාකාරීව සිදු වේ. යටිපුස් රෝගයට තරමක් ප්‍රතිරෝධීය. යල හා මහ කන්න වල අස්වැන්න අතර පැහැදිලි වෙනස්කමක් නොපවතී. මල් හට ගෙන ගෙඩි නෙලීමට මාස 3ක් ගත වේ.

ෆ්රෙන්ච් කොලොම්බාඩ් නමැති ප්‍රභේදයේ තේරීමක් ලෙස දියුණු කර ඇති මෙම ප්‍රභේදය 2002 වසරේදී වගාව සඳහා නිර්දේශ කර තිබේ.